7 Nisan 2010 Çarşamba

N. Copernicus'un Göksel Hareketlere İlişkin, Kendisi Tarafından Geliştirilen Hipotezlere Dair Kısa Açıklaması(Latince çeviri & Yorum) Nicolaus Copernicus, "Nicolaus Copernicus'un Göksel Hareketlere İlişkin, Kendisi Tarafından Geliştirilen Hipotezlere Dair Kısa Açıklaması", Kutadgubilig, s.16, Ekim 2009, (Sf.227-252).

TRANSLATE OF N. COPERNICUS’S DE HYPOTHESIBUS MOTUUM CAELESTIUM A SE CONSTITUTIS COMMENTARIOLUS


Abstract:

Before his more detailed work, De Revolutionibus Orbium Caelestium (1543) Copernicus wrote a brief sketch of his astronomical system, entitled De Hypothesibus Motuum Caelestium A Se Constitutis Commentariolus (known as also Commentariolus – Little Commentary) and shared with some scholars.


Keys:

Astronomy, De Hypothesibus Motuum Caelestium A Se Constitutis Commentariolus, De Revolutionibus Orbium Caelestium, geocentric, heliocentric, Nicolaus Copernicus, Ptolemaeus


Özet:

Copernicus daha kapsamlı olan eseri De Revolutionibus Orbium Caelestium’u (1543) yayınlamadan evvel, astronomi sisteminin özeti niteliğinde, De Hypothesibus Motuum Caelestium A Se Constitutis Commentariolus başlıklı bir taslak (Commentariolus – Kısa Açıklama olarak da bilinir) kaleme almış ve dönemin bilginleriyle paylaşmıştı.


Anahtar Kelimeler:

Astronomi, De Hypothesibus Motuum Caelestium A Se Constitutis Commentariolus (Göksel Hareketlerle İlişkin Kendisi Tarafından Oluşturulmuş Hipotezlere Dair), De Revolutionibus Orbium Caelestium (Göksel Kürelerin Devinimleri Üzerine), Güneş-merkezli, Nicolaus Copernicus, Ptolemaeus, Yer-merkezli


Satın Almak İçin: